Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει σημαντικά τη ναυτιλιακή βιομηχανία παγκοσμίως. Η FURUNO HELLAS έχει ευθυγραμμιστεί με την κυβερνητική νομοθεσία (ως προς το εργατικό δυναμικό γραφείου και τους τεχνικούς που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο), με στόχο την πρόληψη ή τη μείωση της εξάπλωσης του ιού στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.