Η καινοτομία είναι το κίνητρό μας!

Η FURUNO ELECTRIC Co. LTD., αξιόπιστος κατασκευαστής με παρουσία στην ελληνική αγορά για 20 και πλέον χρόνια, ιδρύθηκε στην Ιαπωνία το 1948. Έκτοτε συμβάλλει στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, παρέχοντας αξιόπιστο ναυτιλιακό εξοπλισμό, συστήματα και υπηρεσίες για τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής ναυσιπλοΐας και εξυπηρετεί περισσότερες από 80 χώρες μέσω του δικτύου της που αποτελείται από 33 θυγατρικές και 85 εθνικούς διανομείς σχεδόν σε κάθε λιμάνι του κόσμου.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, το 2009 ιδρύθηκε η FURUNO HELLAS S.A. , ως 100% Θυγατρική της FURUNO για πωλήσεις και service. H FURUNO HELLAS εισήγαγε καινοτόμο εξοπλισμό στους τομείς των ποντοπόρων πλοίων και της αλιείας (HermAce & Astrolabe). Επίσης υποστηρίζει τους Έλληνες πελάτες σε παγκόσμια κλίμακα με συντονισμό υπηρεσιών μέσω του παγκόσμιου δικτύου υπηρεσιών της FURUNO. Επιπλέον, λειτουργώντας ως ενιαίο σημείο επαφής 24/7, προσφέρει συμβουλευτική, αντιμετώπιση προβλημάτων και εξυπηρέτηση μέσω του έμπειρου εργατικού δυναμικού της. 

Η ηγετική θέση της FURUNO στην αγορά δεν οφείλεται μόνο στην αποτελεσματική υποστήριξη που παρέχει μετά την πώληση, αλλά και στην προηγμένη καινοτόμο τεχνολογία που ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων το σύστημα HermAce, ένα μοναδικό εργαλείο απομακρυσμένης παρακολούθησης και αντιμετώπισης προβλημάτων για την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού FURUNO.