Γενικοί Περιορισμοί Χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος διατηρείται από την Furuno Hellas SA (εφεξής «Εταιρεία»). Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ιστότοπο μόνο αφού διαβάσετε και συμφωνήσετε με τους ακόλουθους όρους χρήσης.
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ξεχωριστοί όροι χρήσης για άλλους δικτυακούς τόπους που διατηρεί η Εταιρεία, χρησιμοποιήστε αυτούς τους ιστότοπους μόνο αφού διαβάσετε και συμφωνήσετε με αυτούς τους όρους.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει, να προσθέσει ή να διαγράψει τους ακόλουθους όρους κατά την κρίση της.

Πνευματικά δικαιώματα

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να μεταδοθούν μέσω δημόσιων δικτύων, να τροποποιηθούν, να διαγραφούν, να μεταφερθούν στον ιστότοπο ενός χρήστη ή να χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν έχει χορηγηθεί προηγούμενη συγκατάθεση από την Εταιρεία ή άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλα μέρη που κατέχουν δικαιώματα στο σχετικό υλικό. Αυτός ο περιορισμός δεν ισχύει σε περιπτώσεις όπου υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί νόμιμα, όπως όταν το υλικό εκτυπώνεται ή αποθηκεύεται για προσωπική χρήση. Η Εταιρεία μπορεί να αρνηθεί να επιτρέψει την επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου σε περιπτώσεις που περιέχει ορισμένες εικόνες, υλικό τρίτων που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και παρόμοιο υλικό ή σε περιπτώσεις που η Εταιρεία αποφασίσει ότι η επαναχρησιμοποίηση θα ήταν ακατάλληλη.

Εμπορικά σήματα

Η Εταιρεία ή οι αντίστοιχοι κάτοχοι δικαιωμάτων διατηρούν τα δικαιώματα επί εμπορικών σημάτων, λογότυπων και εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στον ιστότοπο ή σε υλικό που δημοσιεύεται στον ιστότοπο.
Εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται από το Νόμο περί εμπορικών σημάτων ή άλλους νόμους, η χρήση αυτών των αντικειμένων χωρίς την άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται από το Νόμο περί εμπορικών σημάτων ή άλλους νόμους. Λάβετε την προηγούμενη συγκατάθεση της Εταιρείας πριν χρησιμοποιήσετε τα εμπορικά σήματα.

Ανακρίβειες ή Λάθη

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια, τη χρησιμότητα ή την αξιοπιστία των περιεχομένων αυτού του ιστότοπου ή των πληροφοριών που παρέχονται από άλλους ιστότοπους. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της χρήσης αυτού του περιεχομένου.
Η Εταιρεία μπορεί να προβεί σε αναθεωρήσεις σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως τροποποιήσεις στη σύνθεση, τους όρους χρήσης, τη διεύθυνση URL και τα περιεχόμενά της (συμπεριλαμβανομένων των εξαλείψεων) χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η Εταιρεία μπορεί να αναστείλει ή να τερματίσει αυτήν την τοποθεσία Web χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι ιστότοπου

Οι σύνδεσμοι εντός αυτής της τοποθεσίας Web σε άλλες τοποθεσίες Web, καθώς και οι σύνδεσμοι σε αυτήν την τοποθεσία Web από άλλες τοποθεσίες Web (συνδεδεμένες τοποθεσίες) αποτελούν ευθύνη των εταιρειών και των ατόμων που εμπλέκονται. Η διαχείριση αυτών των συνδέσμων δεν γίνεται από την Εταιρεία. Παρακαλούμε τηρήστε τους όρους χρήσης, τα πνευματικά δικαιώματα και άλλους κανόνες που αφορούν καθεμία από αυτές τις τοποθεσίες Web. 
Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των συνδεδεμένων τοποθεσιών ή τις απώλειες που ενδέχεται να προκληθούν λόγω της χρήσης των συνδεδεμένων τοποθεσιών.